Commissies

Binnen Scouting Dieren bestaan momenteel een viertal commissies.

Kascommissie
De kascommissie is verantwoordelijk voor het controleren van de penningmeester. De leden van deze commissie pluizen elk jaar door de financiën van Scouting Dieren op zoek naar eventuele onjuistheden. Een financieel jaar kan pas afgesloten worden na controle van de kascommissie.
De leden van de kascommissie wisselen elk jaar.

PR-commissie
De PR-commissie houdt zich bezig met het naar buiten brengen van de vereniging in al haar aspecten. Deze commissie heeft contact met de lokale media, is beheerder van de facebookpagina van Scouting Dieren, heeft deze website van Scouting Dieren opgezet en houdt deze up-to-date qua informatie.
De PR-commissie bestaat momenteel uit Dagmar Benink ondersteunt door Harold Kip

Sponsorcommissie
De sponsorcommissie houdt zich bezig met het werven van fondsen en sponsoren voor Scouting Dieren. Deze commissie werkt tweeledig waarbij potentiële sponsoren en fondsen worden benaderd voor de vervanging van de sleepboot van de watertakken, en voor Scouting Dieren breed.
De sponsorcommissie bestaat momenteel uit Dagmar Benink, Jacco Savelberg en Marianne Savelberg-Straver.

Tentencommissie
De tentencommissie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de tenten van Scouting Dieren. Deze tenten kunnen door speltakken van Scouting Dieren geleend worden voor kampen.