Scouting Academy

Scouting Nederland heeft kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan. Om de kwaliteit onder de vrijwilligers te ontwikkelen en in stand te houden, bestaat binnen Scouting Nederland de Scouting Academy. De Scouting Academy biedt cursussen aan voor vrijwilligers binnen Scouting om zich zo op verschillende vlakken te kwalificeren. Daarnaast is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag een verplichting voor iedereen die leiding wil worden. Vanuit de Scouting Academy is er op groepsniveau een gekwalificeerd praktijkbegeleider.

Praktijkbegeleiders landtak en watertak:
De praktijkbegeleider ondersteunt leidinggevenden en andere binnen de groep actieve functionarissen bij het verwerven van de benodigde competenties. Dat doen zij tijdens en rond de opkomsten. Zij coachen de leidinggevenden op basis van een kwalificatiekaart, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt over welke competenties iemand beschikt en waar nog aan gewerkt moet worden. Daarnaast bespreken zij met de leidingteams de realisatie van de gewenste teamkwalificatie en ondersteunen zij bij het verwerven en vervolgens het behouden van het minimale teamkwalificatieniveau.
De praktijkbegeleider maakt geen deel uit van het bestuur, maar is ondersteunend aan het bestuur.
De functie praktijkbegeleider landtak is momenteel vacant.
De functie praktijkbegeleider watertak wordt momenteel bekleed door Marianne Savelberg-Straver.