Scouting

Scouting & Scouting Dieren

Veel mensen kennen Scouting onder de naam padvinderij of verkennerij. Maar sinds de jaren 70 wordt de naam Scouting al gebruikt. In 2007 bestond Scouting zelfs al 100 jaar. Scouting is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie wereldwijd en telt 38 miljoen leden over de hele wereld. In Nederland bestaat de Scouting uit 85.000 jeugdleden en 25.000 vrijwilligers.

Scouting is leuk. Scouting is plezier. Scouting is samen. Scouting is buiten. Scouting is echter niet alleen een afwisselende en leuke vrijetijdsbesteding: naarmate je als jeugdlid ouder wordt, neemt je zelfstandigheid toe en de begeleiding af. Scouting is zo veelzijdig dat bijna elke denkbare activiteit een Scoutingactiviteit kan worden. Maar Scouting is niet alleen leuk, je leert er ook nog veel! Bijvoorbeeld organiseren, samenwerken of leidinggeven. Deze opgedane vaardigheden neem je ongemerkt mee als een goede basis voor je toekomst.

Scouting kent ook een aantal positieve morele regels die vooral gebaseerd zijn op hulpvaardigheid. Scouting is ook het leren zelfstandig te worden door avontuurlijke uitdagingen tijdens survival in de natuur. Omdat echte survival in onze moderne samenleving moeilijk is uit te voeren, ligt de nadruk in de praktijk op een breed aanbod van spelen en activiteiten. Scouting heeft dus als thema het leven als avonturiers zoals woudlopers (landscouting), zeelieden (waterscouting) of vliegers (luchtscouting), maar dan gebracht als spel.

Scouting Dieren is een redelijk unieke vereniging. Scouting Dieren is weliswaar een van de vele Scouting verenigingen die Nederland rijk is, maar kent door zijn organisatiestructuur unieke mogelijkheden voor de kinderen. Veelal wordt er maar één soort Scouting beoefend per Scoutingvereniging. Scouting Dieren kent binnen de vereniging echter 2 soorten Scouting: De land- en waterscouting, of de land- en watertakken. Hierdoor hebben wij een stimulerende en enerverende samenwerking tussen de verschillende speltakken kunnen realiseren waardoor deze ook ten diensten van elkaar staan. De kinderen hebben bovendien het grote voordeel dat ze heel gemakkelijk van de ene tak over kunnen stappen naar de andere wanneer ze dat willen.

Binnen de kaders van de gezamenlijke groepsraad wordt het Scoutingspel gespeeld onder verantwoordelijkheid van de verschillende groepen. Binnen Scouting Dieren bepalen de verschillende speltakken zelf hoe ze het Scoutingspel willen spelen

Naast de speltakken die het Scoutingspel spelen, kent Scouting Dieren natuurlijk ook een bestuur dat de dagelijkse zakelijke beslommeringen voor zijn rekening neemt. Het bestuur geeft begeleiding aan de speltakken en zorgt voor de verplichte algemene financiële en administratieve werkzaamheden. Naast het helpen behouden van een positieve en vriendelijke speelomgeving voor de vereniging, genereert de samenwerking ook een geweldig positief krachtenveld en een positieve uitwerking op de onderdelen en de jeugdleiding.

Namens het bestuur,

J. Savelberg (oud-voorzitter)