Bestuur

Elke vereniging heeft een bestuur, en Scouting Dieren is hier niet anders in. Het bestuur van Scouting Dieren is verantwoordelijk voor vele aspecten van de vereniging. Zo zorgt het bestuur voor de financiëen en het op orde houden van het ledenbestand van de gehele vereniging. Ook wordt alle leiding 2x per jaar door het bestuur uitgenodigd voor een groepsraad waar zaken worden besproken die de gehele vereniging op elk niveau aangaan.

Het bestuur van Scouting Dieren bestaat uit de volgende functies:

Voorzitter:
De voorzitter van Scouting Dieren zit de groepsraad voor van Scouting Dieren. Daarnaast zit hij de bestuursvergaderingen voor en houdt hij oog op de ontwikkelingen binnen de vereniging. De voorzitter maakt deel uit van het dagelijks bestuur.
Deze functie is momenteel vacant. 

Secretaris:
De secretaris van Scouting Dieren voert een aantal taken uit binnen Scouting Dieren. Allereerst notuleert hij de groepsraden en de bestuursvergaderingen. Daarnaast is de secretaris verantwoordelijk voor de communicatie van belangrijke beslissingen, mededelingen en activiteiten die voor de gehele vereniging gelden. De secretaris maakt deel uit van het dagelijks bestuur.
Deze functie wordt momenteel bekleed door Erik de Geest.

Penningmeester:
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële kant van Scouting Dieren. Hij maakt elk jaar een begroting voor de hele vereniging, en moet elk jaar financieel kunnen verantwoorden. Hierin wordt hij ondersteund en gecontroleerd door de kascommissie. Daarnaast is de penningmeester eindverantwoordelijke voor het aan- en afmelden van leden bij Scouting Nederland en het innen van de contributie. De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur.
Deze functie wordt momenteel bekleed door Ward Koopmans

Ledenadministrateur:
De ledenadministrateur zorgt ervoor dat alle leden van Scouting Dieren zijn opgenomen in zowel onze eigen ledenlijst als de ledenlijst van Scouting Nederland. Ook heeft hij de taak om de contributie te innen en opzeggingen van leden te verwerken. De ledenadministrateur maakt geen deel uit van het dagelijks bestuur, maar ondersteunt de penningmeester in zijn taken. 
Deze functie wordt momenteel bekleed door Ellen Bollen.

Groepsbegeleiders landtak en watertak:
De rol van groepsbegeleider is primair om de leidingteams te begeleiden en te coachen. Ze zijn regelmatig aanwezig op het clubhuis en kijken hoe de teams functioneren. Ze brengen de teams bij elkaar in de vlootraad of Geitenbergraad waar afstemming tussen de groepen plaatsvindt. Ze zijn aanspreekpunt voor ouders indien die vragen of klachten hebben over de teams. De groepsbegeleider is lid van het bestuur en een belangrijke schakel tussen de groepen en het bestuur.
De functie groepsbegeleider landtak wordt bekleed door Carla Kemperman
De functie groepsbegeleider watertak wordt bekleed door Thomas Kant

PR:
De PR houdt zich bezig met het naar buiten brengen van de vereniging in al haar aspecten. Zij heeft contact met de lokale media, is beheerder van de facebookpagina van Scouting Dieren, heeft deze website van Scouting Dieren opgezet en houdt deze up-to-date qua informatie.
De functie PR wordt momenteel bekleed door Dagmar Benink, met behulp van Harold Kip. 

Afgevaardigde regioraad:
De afgevaarigde regioraad is namens het bestuur van Scouting Dieren lid van de regioraden. Hoewel de meeste Scoutingverenigingen onderdeel uitmaken van 1 regio, maakt Scouting Dieren onderdeel uit van zowel de regio Klein Gelderland als de regio Rondom de IJssel. Beide regio’s houden een aantal maal per jaar een regioraad waarbij Scouting Dieren wordt vertegenwoordigd door een afgevaardigde van de groep.
De functie afgevaardigde regioraad wordt momenteel bekleed door Thomas Kant

Verhuur:
De verhuurder van de Geitenberg is verantwoordelijk voor alles omtrent het verhuur van de Geitenberg. Hij is het aanspreekpunt voor eventuele huurders, en zorgt ervoor dat de verhuurkalender up-to-date is voor zowel huurders als de speltakken die opkomsten hebben op de Geitenberg. Kijk voor meer informatie op de verhuurpagina.
Deze functie wordt momenteel bekleed door Nathalie van der Brink

Gebouwenbeheer Geitenberg en Keienheuvel:
De beheerders van de Geitenberg en de Keienheuvel, de twee clubgebouwen van Scouting Dieren, zorgen voor het in goede staat houden van de gebouwen. Gebreken worden door de beheerders gemaakt of zij zorgen ervoor dat de benodigde acties worden ondernomen om dit te maken. De beheerders zijn mede verantwoordelijk dat de veiligheid tijdens opkomsten, kampen of andere activiteiten gewaarborgt blijft.
De beheerder van de Geitenberg is Nick Schurink
De beheerder van de Keienheuvel is Henk Meijer.

Botencommisaris:
De Botencommisaris is verantwoordelijk voor alles wat drijf en heeft de taak te zorgen dat alles ook blijft drijven. Hierbij stuurt hij aan bij het onderhoud van de vletten en de motorboten. 
Deze functie wordt momenteel bekleed door Harold Kip